Jubilæumsfonden

Danske Kreds uddeler hvert år legater fra Jubilæumsfonden til medlemmer, som har gjort en særlig indsats for at gøre hverdagen bedre for medlemmerne af Danske Kreds.

Danske Kreds’ Jubilæumsfond er oprettet ved at sammenlægge Danske Banks Personaleforenings Jubilæumsfond og Foreningen Handelsbankens Personales Jubilæumsfond.

Fondene blev oprettet af henholdsvis Den Danske Banks Personaleforening den 24. april 1979 for at markere 60-årsdagen for foreningens stiftelse og Foreningen Handelsbankens Personale den 7. april 1965 for at markere 50-årsdagen for foreningens stiftelse.

 

Fondens bestyrelse

Fondens bestyrelse består af:

  • Steen Lund Olsen, formand
  • Dorte Bielefeldt
  • Bente Bang
  • Søren Dankelev
  • Kirsten Kongsted

Ansøgningsskema 

Gå til Jubilæumsfondens Fundats

 

Sådan indstiller du en kollega

Du indstiller din kollega ved at udfylde ovenstående skema. Det er et krav, at I skal være mindst to, som er enige om at indstille den pågældende, for at indstillingen er gældende.

Fondsbestyrelsen skal have modtaget forslag til legatmodtagere
senest den 20. april 2017 klokken 12.

Legatuddelingen foregår den 16. juni klokken 12 i Danske Kreds' lokaler på Carl Gustavs Gade 2, 2. sal, 2630 Taastrup.