07-06-2013    

Trivslen halter i Danske Bank

Den seneste trivselsundersøgelse fra Finansforbundet viser, at det psykiske arbejdsmiljø er under pres i Danske Bank.

Næsten en femtedel af Danske Kreds’ medlemmer oplever helbredstruende stress, mens knap halvdelen af medlemmerne ofte eller altid arbejder over.

Det viser resultatet af den trivselsundersøgelse, som Finansforbundet gennemførte i april, og som 844 af Danske Kreds’ medlemmer har svaret på.

Danske Kreds har gennem længere tid kendt til problemet, men det chokerer alligevel, at så mange medlemmer oplever problemer med trivslen på deres arbejdsplads.

”Vi har gennem længere tid været i dialog med vores tillidsmænd omkring problematikken med stress og overarbejde, og de ting, vi hører fra vores tillidsmænd, peger i retning af, at mange medlemmer er under et stort arbejdspres. Alligevel er det rystende at se så markante tal sort på hvidt. Vi er i løbende dialog med ledelsen i koncernen og forsøger at få dem til at se alvoren og konsekvenserne af de arbejdsvilkår, nogle medarbejdere i øjeblikket bliver budt. Med de her tal i hånden kan vi tydeliggøre problemet og lægge øget pres på koncernens ledelse,” siger formanden for Danske Kreds, Steen Lund Olsen.

Foruroligende resultater

Undersøgelsen viser desuden, at mange af Danske Kreds’ medlemmer er bange for at miste deres job. 40 procent svarer, at de er bekymrede for at blive arbejdsløse, mens 29 procent af medarbejderne i andre banker har denne bekymring. Generelt tegner undersøgelsen et billede af, at medarbejderne i Danske Bank oplever et dårligere psykisk arbejdsmiljø end ansatte i resten af sektoren.

Flere af medarbejderne i Danske Bank svarer, at de ikke får den nødvendige hjælp og støtte fra deres leder end medarbejderne i resten af sektoren. Samtidig svarer 63 procent, at man tager sig godt af medarbejderne i Danske Bank, mens det tal er 68 procent for resten af sektoren.

”Det er bekymrende, at vores medlemmers svar adskiller sig negativt fra den øvrige sektor på en række punkter, som alle har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Samlet set giver undersøgelsen et billede af, at det står skidt til med det psykiske arbejdsmiljø i Danske Bank, og det skal der gøres noget ved. Når man ser på det samlede billede, er det meget foruroligende, og det kan vi simpelthen ikke leve med,” siger Steen Lund Olsen og tilføjer.

”I Danske Kreds må vi tale endnu tydeligere over for koncernen, og det kan vi gøre med disse tal i hånden. Samtidig er det altafgørende, at medlemmerne selv siger fra over for deres leder, og det er meget vigtigt, at alle registrerer i timebanken, når de arbejder over, for ellers er der ingen synlig dokumentation for den ekstra arbejdsbyrde, medlemmerne har.”