20-11-2014 |  Steen Lund Olsen

Formandens klumme: Grobund for forbedringer

Årets medarbejderundersøgelse viser fremgang i tilfredsheden og motivationen blandt koncernens medarbejdere. Det er jeg rigtig glad for, og jeg håber, at det er et signal om, at medarbejderne faktisk er blevet gladere for deres arbejdsliv i Danske Bank.

Så sent som i tirsdags var jeg til et lille medlemsmøde i en filial på den københavnske vestegn og her fornemmede jeg helt tydeligt, at man har bevæget sig i den rigtige retning og er godt tilfredse med arbejdet. Der kan være travle perioder, men det tackler man i fællesskab.

Forskellene kan dog være store fra afdeling til afdeling og område til område. Et af de medlemmer, der var med til mødet, var kommet til fra en anden afdeling for nylig. Og han kunne berette, at det var som komme fra nat til dag. Heldigvis er de lokale resultater af medarbejderundersøgelse lige på trapperne, og det giver alle ledere og medarbejdere et øjebliksbillede af, hvordan det står til i alle enheder.

Forudsætningen for at forbedre tingenes tilstand er en høj grad af åbenhed fra alle parter – en åbenhed, som desværre ikke altid er til stede. Vi har netop afsluttet en række medlemsmøder, hvor vi mødte over 1.000 af bankens ansatte. Vi bad dem fortælle os, hvor åbne de vil være i den dialog, de skal have lokalt om medarbejdertilfredshedsundersøgelsen og gav dem fire svarmuligheder fra ”Jeg er hudløst ærlig” til ”jeg lukker i som en østers”. Kun ca. hver femte svarede ”hudløst ærlig”. Selvom det på ingen måde er en videnskabelig undersøgelse, giver det en klar indikation af, at der er stykke vej igen. Men vi har brug for ærligheden.

Som medarbejdere har vi givet vores svar og sået et frø til forandringer. Men det kommer der jo i sig selv ikke nogen skøn have ud af. Skal projektet lykkes, så skal vi både have haveredskaberne, lysten og tiden til at gå i haven, selvom det giver beskidte hænder, sved på panden og måske lidt ondt i ryggen.

Lige nu er der også et fælles projekt om at få de nye kerneværdier til at slå rod. Jeres leder har ansvaret – men I er i høj grad med til at designe, udvikle og dyrke. Redskaberne er jeres ærlighed, når der skal følges op på medarbejdertilfredshedsundersøgelsen– også selvom det kan give lidt kortvarige rygsmerter. Og hvis man er nervøs for, at smerterne vil være længerevarende, så overvej at bruge den lokale tillidsmand, som mange steder har mulighed for at tage en dialog med lederen om forhold, der er vigtige for medarbejderne – og på en måde, så anonymiteten og ærligheden kan bibeholdes.

God arbejdslyst! Jeg håber, at jeres afdelinger blomstrer endnu flottere til næste år, så fremgangen kan fortsætte. Og husk at haveredskaberne skal bruges året rundt – ikke bare en enkelt dag i det sene efterår.