17-09-2013 |  Steen Lund Olsen

Direktørskifte må ikke lægge øget pres på medarbejderne

Jeg håber ikke, at det nye direktørskifte betyder, at medarbejderne skal arbejde endnu hurtigere. Det kan de simpelthen ikke, men jeg kan desværre frygte, at det er det, man forventer i toppen af koncernen.

​For halvandet år siden sagde vi velkommen til Eivind Kolding som ny mand bag roret, men bekendtskabet blev kort,  og mandag den 16. september blev der igen skiftet ud på direktørposten i Danske Bank. I stedet for Eivind Kolding er Thomas F. Borgen blevet ny administrerende direktør.

En af begrundelserne for direktørskiftet er, at bestyrelsen i Danske Bank ønsker, at ledelsen og organisationen eksekverer hurtigere og dermed sikrer øget konkurrenceevne og lønsomhed. Den udmelding bekymrer mig, for det kan betyde, at koncernen  vil afskedige hurtigere, end de tilbageværende medarbejdere kan nå at gribe de opgaver, der kræves løst.

I Danske Kreds kan vi ikke se, hvordan det kan lade sig gøre at fremskynde afskedigelser, fordi medarbejderne mange steder har rigtig travlt. Jeg håber ikke, at det nye direktørskifte betyder, at medarbejderne skal arbejde endnu hurtigere. Det kan de simpelthen ikke, men jeg kan desværre frygte, at det  er det, man forventer i toppen af koncernen. I Danske Kreds vil vi naturligvis gøre vores til, at det ikke er det, der bliver resultatet af direktørskiftet.

Den nye direktør giver udtryk for, at han vil sætte kunden i fokus.  Det klinger positivt i mine ører, og jeg er sikker på, at også medarbejderne er glade for den udmelding. Medarbejderne har i lang tid ønsket at bruge mere af deres tid på kerneopgaverne, nemlig servicering af kunderne. 

Med udmeldingen om et øget kundefokus håber vi derfor, at der bliver skabt tid til kerneopgaverne i hverdagen, og at man vil skære ned på alle de andre ting, som tager meget af medarbejdernes tid.

Selv om bestyrelsens udmeldinger om hurtigere eksekvering bekymrer, kan vi alligevel få øje på nogle positive elementer ved direktørskiftet. I Danske Kreds tror og håber vi, at det vil vise sig som en fordel, at Thomas F. Borgen har en solid bankfaglig indsigt, samtidig med at han har været ansat i Danske Bank i mange år og derfor har et godt kendskab til koncernen.

Vores forhåbning er, at de bankfaglige kompetencer vil medvirke til, at alle aspekter og konsekvenser af nye tiltag bliver tænkt igennem, før der træffes beslutninger. Vi har flere gange oplevet, at beslutninger er blevet gennemført, tilsyneladende uden skelen til hvor meget arbejde de nye beslutninger eller tiltag genererer blandt medarbejderne længere nede i hierarkiet.

Men med en direktør, der kender alle kroge af koncernen, håber vi på, at der i højere grad vil blive taget højde for de konsekvenser,  kommende tiltag har for medarbejderne.
Selv om der er kommet ny mand bag roret, går Danske Kreds ud fra, at det ikke vil ændre på de udmeldinger, som vi kender til i forvejen. 

Så når vi og medarbejderne er blevet fortalt, at topledelsen vil vente på effekten af de rationaliseringer, der bliver gennemført rundt omkring, før der bliver afskediget medarbejdere som følge af disse rationaliseringer, så regner vi med, at den aftale ikke bliver glemt.

I Danske Kreds ser vi frem til at samarbejde med Thomas F. Borgen. Vi håber, at det gode samarbejde mellem Danske Kreds og bankens topledelse vil fortsætte med den nye direktør. Og vi opfordrer til, at den nye direktør vil være åben omkring, hvilken retning, han ønsker, koncernen bevæger sig i, for det har stor betydning for medarbejderne.