28-05-2015    

Der er taget hul på en ny periode

Der var optimisme at spore på Danske Kreds’ generalforsamling i forhold til koncernens tilstand. Men trivslen halter stadig, og udfordringer er der nok af

”Det har været hårdt som medarbejder i Danske Bank, så det er rart at kunne fornemme en bedring. Men at det går fremad, betyder ikke, at tingene er i top,” sådan indledte formand Steen Lund Olsen sin beretning om det forgange år på Danske Kreds’ generalforsamling.

Flere indlæg på generalforsamlingen bar præg af, at den værste tid er overstået, hvor alt handlede om krise, massefyringer og overlevelse i koncernen. Der er taget hul på en ny periode i Danske Bank, og i den forbindelse efterlyste Carsten Eilertsen, næstformand i Danske Kreds, en ny overskrift fra direktionen for denne periode.

”Vi trænger til en ny overskrift for den periode, vi er i, og det kunne være noget i retning af: En dynamisk bank med et bæredygtigt fokus på værdiskabende vækst af kunder, ansatte og arbejdspladser og aktionærudbytte,” sagde næstformanden.

Men på trods af at optimismen skinnede igennem flere steder, var det tydeligt, at der stadig er masser af udfordringer blandt andet med kompetenceudvikling, outsourcing, arbejdspres og stress.

Trivsel og stress

Danske Kreds gennemgik den trivselsundersøgelse, som blev sendt ud til medlemmerne i foråret. Og medlemmernes svar viser, at det går fremad for den generelle trivsel, men der er stadig plads til forbedring.

”Hele 17 procent af medarbejderne i Danmark oplever symptomer på helbredstruende stress. Det ligger langt over det niveau, der var før Finanskrisen. Koncernen har roligt konstateret, at der ikke er noget stressproblem i Danske Bank og henvist til ganske få henvendelser til bankens Stress Hotline.

Men Danske Kreds er kommet i besiddelse af dokumentation, der viser, at op mod fem procent af koncernens medarbejdere har været i behandling for stress i løbet af et år. Vi beder om, at koncernen tager det rigtigt alvorligt og gør noget ved det,” slog Carsten Eilertsen fast.

At der er problemer med stress i Danske Bank, kunne en tillidsmand bakke op om:
”Nytter det med en trivselsundersøgelse. Det gør det måske, hvis der kommer fokus på det, og banken erkender, at stress er et problem. Jeg kunne godt tænke mig, at man anerkender, at når man er stresset, er det ligegyldigt, hvor det er opstået. Det skal behandles ens, uanset om det er på grund af jobbet eller private forhold,” sagde Søren Dankelev.


Hjælp til opsagte

Der har ikke været opsigelsesrunder på flere hundrede medarbejdere gennem det seneste år, men der har været drypvise afskedigelser hele året igennem. Så Danske Kreds har stadig en opgave med at hjælpe de opsagte godt videre. Det arbejde fortalte Steen Lund Olsen om og takkede alle, der har været involveret i dette.

”Vi gør vores yderste fra kredsens side for at bistå medlemmer, der opsiges. Netop fordi det er så vigtig en opgave, har vi valgt at lave et servicetjek på den måde, vi gør det. Formålet er at sikre, at vi gør det optimalt. Derfor evaluerede vi også i samarbejde med koncernen vores outplacement- eller newplacement-tilbud, som det også kaldes.

Det endte med, at vi valgte at udskifte FTF-A/Mercuri Urval med Hartmanns, så de to tilbud, der er i dag, er AS3 og Hartmanns,” forklarede Steen Lund Olsen, som også kom ind på de nye kerneværdier:

”Vi har et godt samarbejde med Group HR og intern kommunikation om kerneværdierne blandt andet på grund af tillidsmændenes gode input. Vi ville gerne have været inddraget i arbejdet tidligere, men vi bliver i hvert fald hørt i forhold til, hvordan medarbejderne modtager og oplever kerneværdierne. Og vi føler, at vi bidrager i forhold til implementeringen af kerneværdierne,” fortalte han.

Flytning af opgaver

Mange medlemmer bliver på den ene eller anden måde berørt af, at koncernen fortsat flytter opgaver ud af landet til blandt andet Indien og Litauen. Carsten Eilertsen lagde i sin beretning vægt på, at det er en af Danske Kreds’ væsentligste opgaver at oplyse ledelsen om, hvilke problemstillinger flytningen af opgaver ud af landet medfører for de berørte medlemmer.

”Vi har hørt fra mange, der samarbejder med kollegaer i Litauen og Indien eller modtager opgaver, der er løst i Litauen, at det kan være forbundet med kvalitetsmæssige udfordringer og sproglige problemer. Og der kan være og er mange udfordringer, som vi ikke er sikre på, at koncernen har taget med i beregningerne. Derfor har vi samlet oplevelser og spørgsmål, som vi tager i en dialog med de relevante medarbejdere og ledere i koncernen,” sagde Carsten Eilertsen.

Kulturændring

Steen Lund Olsen gjorde status i forhold til sidste års beretning og talte om den kulturtransformation, som Thomas Borgen netop havde lanceret, da generalforsamlingen blev afholdt sidste år. Han stillede spørgsmålstegn ved, om kulturen i Danske Bank er i gang med at blive transformeret.

”Der er sat en proces i gang, der skal føre til øget empowerment, og alle medarbejdere er ved at lære et sæt af reviderede kerneværdier at kende. Men det er min vurdering, at der er et stykke vej endnu, før vi for alvor kan tale om en transformeret kultur, hvor kunden er mere i fokus, og hvor det i højere grad er kundefokus, der styrer vores beslutninger end forretningsgange og faste rammer. Jeg kan godt lide de ord og tanker, der ligger i kulturtransformationen. Om vi er på rette vej, er det nok kun medarbejderne og de kunder, der møder os, der kan vurdere,” fastslog han.