06-09-2013    

Debat om fremtidens arbejdsliv

Der blev blandt andet plads til spørgsmål om medarbejdertrivsel, fremtidens filialer og koncernens image, da fire repræsentanter fra koncernens topledelse var mødt op til debat på tillidsmændenes årlige seminar

Hvordan vil I sikre trivslen? Hvordan bliver Danske Bank Danmarks bedste arbejdsplads? Hvad er strategien og målet for filialsammenlægninger? Det var bare nogle af de spørgsmål, der blev stillet, da tillidsmændene satte direktionen stævne på det årlige tillidsmandsseminar torsdag den 5. september.

Tillidsmændene stillede nuancerede og meget forskellige spørgsmål, og det skabte en dybdegående debat med direktionen, som bestod af ordførende direktør Eivind Kolding, HR-direktør Helle Havgaard, Bankdirektør i Personal Banking Tonny Thierry Andersen og vicedirektør i Group Services Peter Wonder.

Som noget af det første i debatten fik tillidsmændene løftet sløret for, hvor langt koncernen er fra målet om at blive 1000 færre medarbejdere i 2013.

”Status er, at vi den 30. juni var på ca. 350 afskedigelser, frivillige fratrædelser, pensioneringer osv., så vi mangler stadig en del. Jeg kan ikke afhjælpe den usikkerhed, mange måtte have omkring, hvor vi skal af med nogle medarbejdere. Vi afventer, at vi har lavet de nøjagtige planer, så jeg kan ikke udelukke, at vi må foretage afskedigelser i forskellige områder,” forklarede Helle Havgaard.
Opgaver til Litauen

Flere af tillidsmændene spurgte, hvor ansvarligheden er henne, når der bliver flyttet opgaver til Litauen og Indien og dermed bliver færre stillinger i Danmark. Og her var svaret klart.

"Vi må have muligheden for at trække på en bredere talentbase og have fokus på omkostningerne. Vi viser samfundsansvar ved at give kunderne de bedste og billigste produkter. Vores opgave er at være den bedste bank, og medarbejderudviklingen er et resultat af det mål – ikke et mål i sig selv," sagde Eivind Kolding.

Han blev fulgt op af Peter Wonder, der kommenterede på de nylige afskedigelser i Group Services i Danmark, som er et resultat af udvidelsen af Group Services i Litauen:

"Vi gør ikke det, vi gør i Litauen, fordi det er sjovt, men fordi det er nødvendigt. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at gøre situationen mindst mulig ubehagelig for medarbejderne i Danmark, men det vil gøre ondt. I må indse, at den bank, I arbejder i nu, er anderledes, end den var tidligere," sagde vicedirektøren i Group Services.

Og at både nutiden og fremtiden i koncernen byder på mange forandringer, lagde direktionen generelt ikke skjul på.

Trivslen fyldte

Tillidsmændene var også interesserede i at høre, hvordan fremtiden vil tegne sig for de ansatte i filialerne.

"Hvad er målet og strategien for filialerne," spurgte en tillidsmand og fik svar fra Tonny Thierry Andersen.

"Vi skal udvikle os efter kundernes adfærd. I 2020 kan det godt være, vi kun har 20 eller 40 filialer, men så er det store filialer. Vi vil i hvert fald have betydeligt færre filialer, end vi har i dag," forklarede bankdirektøren.

Trivslen fyldte meget i debatten, og mange af tillidsmændenes spørgsmål  handlede om medlemmernes trivsel i et arbejdsliv præget af forandringer. En tillidsmand spurgte til, hvordan direktionen vil sikre trivslen blandt medarbejderne, og her lød svaret:

"Vi skal gennem de nærmeste ledere opnå en bedre stemning omkring forandringerne og sikre, at alle ved, hvordan de skal agere i forandringerne og ved, at de bliver hjulpet på vej af deres leder, sagde Helle Havgaard.
Agent for forandringer

Midt i debatten blev der byttet rundt på rollerne, og direktionen stillede spørgsmål til tillidsmændene inden for emnet ”tillidsmanden som agent for forandringer”, som netop var temaet for dette års tillidsmandsseminar.
Helle Havgaard spurgte tillidsmændene: ”Hvad er jeres egne udfordringer i forhold til at blive en agent for forandringer?”
Flere tillidsmænd bød ind på dette spørgsmål, og svarene lød blandt andet:
"Vi er nødt til at være på forkant og vide, hvori forandringerne består, hvis vi skal være forandringsagenter. Og vi vil gerne have, at I fortæller os, hvilke kompetencer der kræves af os."

Eivind Kolding ville gerne vide, hvad banken skal gøre for at opnå et image som Danmarks bedste arbejdsplads. Svarene på det spørgsmål gik på, at der skal være mere råderum over tilrettelæggelsen af eget arbejde, mere overskud til at levere den gode kundeoplevelse, mere arbejde omkring kunderne, bedre it-systemer og færre målinger af medarbejderne.

Substans i debatten

Formanden for Danske Kreds, Steen Lund Olsen, udtrykte efter debatten mellem tillidsmændene og direktionen tilfredshed over debattens indhold og tillidsmændenes spørgsmål.

"Der var substans i spørgsmålene, og tillidsmændene fik leveret et vigtigt budskab om, hvordan deres kollegaer har det i deres arbejdsliv," sagde Steen Lund Olsen og uddybede:
"Fokus i debatten var på trivslen og arbejdsglæden, og det er sådan set helt naturligt med de mange forandringer, som præger arbejdslivet i koncernen i øjeblikket. Samtidig gav tillidsmændene også klart udtryk for, at der skal være mere plads til at udføre kerneopgaverne", sagde han.