19-11-2013 |  Steen Lund Olsen

Afskedigelser tærer på alle medarbejdere

I Danske Kreds mener vi, det er beklageligt, at koncernen endnu engang har valgt at gennemføre en stor afskedigelsesrunde, og vi sætter nu kræfterne ind på at hjælpe de afskedigede medarbejdere videre.

​Den 19. november 2013 blev endnu en dato, som kan føjes til listen over datoer,  vi som ansatte i Danske Bank helst vil glemme. Endnu en gang måtte vi sige farvel til en masse kollegaer, da godt 250 afskedigelser ramte bredt ud over koncernen.

I Danske Kreds mener vi, det er beklageligt, at koncernen endnu engang har valgt at gennemføre en stor afskedigelsesrunde, og vi sætter nu kræfterne ind på at hjælpe de afskedigede medarbejdere videre.

Sammen med Finansforbundet stiller vi vores beredskab til rådighed for de opsagte medlemmer med det samme, så de bliver samlet op og får den rådgivning, de behøver for at komme videre.

Vi har været  i dialog med koncernen et stykke tid op til afskedigelserne. I denne dialog har vi brugt tid og kræfter på at få en begrundelse for hver enkelt afskedigelse. På den måde har vi gjort vores til at begrænse antallet af afskedigelser, men det er ledelsens beslutning, hvor mange der skal afskediges - ikke vores .

Vi tillader os dog at være skeptiske over for, om koncernen med endnu færre medarbejdere kan leve op til det øgede fokus på kunderne, som ledelsen har lagt op til. Jeg har svært ved at forestille mig, at afskedigelser af den kaliber, vi har været vidner til i dag, ikke i et eller andet omfang vil kunne mærkes på kundeoplevelsen.

Koncernen har ganske vist primært afskediget i back-office-funktioner, altså de områder som ikke har den direkte kontakt med kunderne, men det betyder efter min mening ikke, at man undgår, at det smitter af på den samlede kundeoplevelse.

For alle medarbejdere, uanset om der er tale om medarbejdere, der ser kunderne i øjnene eller arbejder med systemerne bag kulissen, bidrager til at levere den samlede kundeoplevelse fra start til slut. Og det er kundens samlede oplevelse, som er vigtig for at opnå en høj kundetilfredshed.

Når vi oplever afskedigelser af denne størrelsesorden, er det naturligt i første omgang at vende fokus mod de medlemmer, der er blevet opsagt. Men vi er samtidig opmærksomme på, at afskedigelserne også sætter spor blandt de medarbejdere, som stadig har deres job i koncernen.

Koncernen har før proklameret, at det overflødige fedt skal skæres væk, men der er ikke tale om overflødigt fedt – og koncernen skærer ikke bare ind til,  men også ind i benet. Derfor håber vi nu, at ledelsen har et fuldstændigt overblik over, hvilke opgaver der ikke længere skal løses. For medarbejderne kan ikke blive ved med at løbe stærkere – skruen er mange steder strammet til det absolut maksimale.

Alligevel frygter vi, at arbejdspresset når et urimeligt højt niveau efter afskedigelserne.  Samtidig vil arbejdsmiljøet bære præg af, at medarbejderne endnu engang har oplevet afskedigelser, og oplevelsen kan  puste yderligere til frygten for at blive den næste, der får en opsigelse i hånden.

Et umenneskeligt arbejdspres og frygten for at miste jobbet er en meget uheldig kombination, som kan tære rigtig hårdt på medarbejderne. Derfor har Danske Kreds også skarpt fokus på at tage hånd om vores medlemmer, som fortsætter i koncernen, men som alligevel indirekte er blevet ramt af afskedigelserne. Og det fokus vil fortsætte i lang tid efter denne dato.