25-11-2014    

Opgaver sendes til Litauen – medarbejdere afskediges

I dag den 25. november har Danske Bank valgt at sige farvel til over 50 medarbejdere i Group Services. Den altoverskyggende årsag er, at opgaver flyttes fra Danmark til Danske Banks enhed i Litauen, Group Services Lithuania.

​I Danske Kreds er vi meget kede af igen at se en stort antal række kollegaer blive afskediget i koncernens søgen efter omkostningsreduktioner. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at tage hånd om dem, der har mistet jobbet, både ved at støtte dem personligt og ved at sikre, at de får al relevant information – ikke mindst om deres ret til hjælp til at finde ny beskæftigelse via tilbud om outplacement.

Der er flere afdelinger i de områder, hvor der sker afskedigelser, hvor medarbejderne arbejder i ekstremt højt tempo, og hvor man ikke altid når dagens opgaver. Det har vi fra Danske Kreds’ side gjort meget ud af at gøre ledelsen opmærksom på i den dialog, vi har haft frem mod i dag, og vi anerkender, at der er blevet lyttet til os. Det betyder, at vi bestemt regner med, at merarbejdet aftager mærkbart, og at arbejdstempoet når et langtidsholdbart niveau nu. Og vi regner naturligvis også med, at alle muligheder for alternativ beskæftigelse indenfor bankens mure er afsøgt for de kolleger, banken har sagt farvel til.

Offshoring er ikke problemfrit
Vi synes, det er problematisk, at afskedigelserne sker på grund af offshoring af opgaver. I vores optik er Danske Bank primært en dansk bank. Danske Bank bør derfor være en aktiv og bidragende del af det danske samfund. En af Danske Banks kerneværdier handler om at skabe værdi. Med bankens egne ord skal det blandt andet ske ved at ”bidrage til det samfund, vi er en del af”. Den rolle udvaskes lidt hver gang opgaver og arbejdspladser sendes ud af landet i jagten på omkostningsminimeringer.

Vi sætter spørgsmålstegn ved, hvor rentabel denne udflytning i virkeligheden er, og om alle forhold er tænkt ind, når beregningerne laves. På baggrund af den relativt lange historie Danske Bank allerede har med udflytning af opgaver til udlandet, ved vi, at det kan være behæftet med udfordringer, der gør det smidige og effektive samarbejde vanskeligt – og i sidste ende måske kan forstyrre den gode kundeoplevelse. Vi håber, at ledelsen holder nøje øje med dette og lytter til medarbejdernes erfaringer.

Afskedigelser er en voldsom begivenhed
At blive afskediget er en voldsom begivenhed for den enkelte. Og afskedigelser er også en rigtig ubehagelig oplevelse for de kollegaer, der bliver tilbage. Fra Danske Kreds’ opfordrer vi jer, der i dag siger farvel til gode kollegaer, til at passe på jer selv og hinanden. Brug jeres tillidsmand, hvis I har behov for at tale om arbejdssituationen eller om det at have sagt farvel til gode kollegaer.