05-04-2018 |  Af Daniel Lundgren Jørgensen

Åbenhed og samarbejde hjalp alle videre

Sidste mand lukker og slukker i Møde Service 1, Høje Taastrup. Teamet er blevet opløst og arbejderopgaverne spredt, men takket være åben dialog mellem leder, tillidsmand og medarbejdere er alle sikret en vej videre.

​"Det kom ikke bag på mig. Det har ligget i kortene længe", fortæller senior sagsbehandler Maria Mondrup fra Møde Service 1, Group Operations, Høje Taastrup. "Det er mærkeligt at skulle opløse teamet, men vi har talt meget åbent om, hvad vi hver især følte undervejs, og hvor vi så os selv rykke hen bagefter".

Over 100 medarbejdere har forladt teamet siden velmagtsdagene for 3-4 år siden. I maj stopper de sidste seks. Deres arbejdsopgaver er flyttet til andre teams i blandt andet Litauen.

"Det sidste år har vi standardiseret arbejdsopgaverne, så vores kolleger i Litauen kan udføre dem for os. Vi har flyttet processer, viden og erfaring til et nyt kompetencecenter i Litauen, så der nu kun er få opgaver tilbage i Danmark", forklarer den nu forhenværende teamleder Louise Hinsby Mathiesen.

"Da jeg startede, var udflytningen allerede i gang. På daværende tidspunkt var medarbejderne allerede i gang med at flytte opgaver, men der var ikke en fastlagt plan. Dog havde de selvfølgelig en fornemmelse af, hvor vi bevægede os hen. Efter sommerferien meldte jeg ud i afdelingen, hvad der skulle ske, så vi kunne få gang i dialogen om det", fortæller hun.

Hvordan reagerede medarbejderne?

"De var frustrerede og bange for at miste deres arbejde. Hvad skulle de lave, hvis alle opgaverne forsvandt? Men samtidig var det også en lettelse, at det blev sagt højt. Det gav vished", siger hun.

Troede til det sidste

Selvom pilen pegede længe pegede i den retning, var det svært at tro, at teamet helt skulle opløses.

"Før det blev meldt ud, regnede vi hele tiden med, at en del af vores opgaver i Møde Service ville fortsætte. Stemningen var meget usikker, fordi vi ikke vidste, hvad omfanget af opgaver og dermed medarbejdere ville blive fremover. Da vi fik en plan i efteråret og samtidig mulighed for individuelle samtaler med teamleder og afdelingsleder, hjalp det", fortæller Claus Bachmann, der var senior sagsbehandler i teamet, men nu er rykket videre til nye udfordringer som controller i en anden afdeling.

"Efterhånden var det ren overlevelse", siger sagsbehandler Pia Rasmussen, der har været meget trykket af stemningen og frygten for at miste sit job. Mens hun balancerede på kanten af en sygemelding, fik hendes leder dæmmet op for frustrationerne, og til sidst fandt hun et nyt job i Sunday.

"Louise og HR har kæmpet hårdt for at finde nye stillinger til os", siger hun. "Ledelsen skal have en stor ros for at lytte til vores ønsker og arbejde for vores fremtid i stedet for at fyre os".

Tillidsmanden gav sparring

Et af de helt store plusser i opløsningen af Møde Service har været samspillet mellem tillidsmanden Ida Schrøder Kilde og teamlederen. Ved utallige møder har de sparret med hinanden om, hvordan de hver især kunne håndtere de pressede medarbejdere og få sat ord på frustrationerne i afdelingen.

"Vores samspil har gjort, at når leder ikke lige var i lokalet, har vi stadig kunnet bakke hinanden op på en god måde. Vi har altid vidst, hvor vi havde hinanden. Det er en enorm fordel, når jeg skal tage de svære samtaler med medarbejderne", siger Ida Schrøder Kilde, der udover tillidsmandsgerningen har arbejdet som sagsbehandler i teamet.

Som tillidsmand har hun haft fingeren på pulsen i afdelingen og en ærlig dialog med kollegerne om, hvordan de havde det midt i forandringerne.

"Ida har været en rigtig god tillidsmand", siger Pia Rasmussen.

"Vi kunne mærke en forskel, når der blev talt om gruppens situation og fremtid, og Ida ikke var til stede i gruppen", pointerer Claus Bechmann. "Vi snakkede bedre og mere åbent sammen, når hun var der, fordi hun var god til at spørge ind til det, som hun vidste, rørte sig i gruppen."

"Sparringen fra tillidsmanden har gjort mig bedre i stand til i højere grad at sætte de rigtige ord på situationen over for medarbejderne. Vi har talt meget om ordvalget i kommunikationen mellem ledelse og medarbejdere, og der har Ida været god til at få dialogen i øjenhøjde med medarbejdernes udfordringer", siger Louise Hinsby Mathiesen.

​Ingen fyringer

Som teamleder var Louise Hinsby Mathiesen rigtig glad for sine medarbejdere. Derfor har hun fra begyndelsen prioriteret åbne afdelingsmøder og så meget ærlighed som muligt.

"Den vigtigste opgave for en leder er at have medarbejderne med. De skal måske ikke være overbegejstrede, men de skal være med på rejsen og være klar over, hvad der skal ske, og hvad deres rolle er", siger hun.

"Louise har fortalt så meget, som hun kunne", medgiver Maria Mondrup.

Mens teamet har knoklet for at komme i mål, har teamlederen kæmpet hårdt for, at der skulle være plads til alle i koncernen, når afdelingen lukker. Heldigvis er indsatsen lykkedes.

"Vi har fundet nye pladser til alle medarbejdere. Også dem, der stadig har en opgave at løse i teamet. Det er jeg virkelig stolt af", siger hun. ​​​

Hvor er de nu?

  • Claus Bechmann er begyndt som controller i Controlling
  • Maria Mondrup er senior sagsbehandler i Sunday Operations
  • Pia Rasmussen sagsbehandler i Sunday Operations
  • Ida Schrøder Kilde er sagsbehandler i Buying Home
  • Louise Hinsby Mathiesen er development lead i Development