11-12-2012 |  Steen Lund Olsen

Formandens klumme: 100 procent fokus

Danske Kreds og Finansforbundet har ikke fokus på de 10 procent eller de 90 procent, men 100 procent af medlemmerne. Vi er der i alle scenarier. Men vi kan være der endnu bedre, hvis vi får indsigt i koncernens fremtidsplaner.

I børsen fra den 7. december får Eivind Kolding spalteplads til at kommentere på den kritik, der i øjeblikket udspiller sig i kølvandet på lanceringen af Danske Banks TV-kampagne New Standards.

Det er positivt, at koncernen endelig forklarer sig oven på det boom af kritiske røster, som har fået massiv taletid i medierne. Og det glæder mig også, at Eivind Kolding ser med alvor på den situation, koncernen befinder sig i. Selv bruger han udtrykket ”en brændende platform”.

Jeg tror, der er mange medarbejdere, der kan genkende beskrivelsen af den brændende platform. Det er ikke nemt at være ansat i Danske Bank i øjeblikket – slet ikke når man hele tiden skal forsvare sin arbejdsplads.

Jeg er meget enig med Eivind Kolding i, at det er altafgørende for koncernen at have medarbejdernes fulde opbakning for at kunne genskabe tilliden til Danske Bank, hos en meget kritisk dansk befolkning.

Men når Eivind Kolding i samme åndedrag som loyalitet nævner reducering i antallet af medarbejdere, stopper enigheden fra min side. Jeg er ikke i tvivl om, at medarbejderne er loyale og vil gøre deres ypperste for at få banken tilbage på toppen af skamlen, men det kan være svært at bevare motivationen, når der konstant lurer medarbejderreduktioner forude.

Eivind Kolding slår i Børsen fast, at livstidsansættelser og total jobsikkerhed hører lige så meget til fortiden som bankbøgerne. Mig bekendt er der ingen, der nogensinde har været garanteret en livstidsansættelse, hvis de ikke gjorde et godt stykke arbejde og var en nødvendig del af banken. Og de, der gør det godt, og som ikke oplever, at deres arbejdsopgaver forsvinder, skal vel ikke opsiges, selv om fremtiden byder på omkostningsreduceringer?

Jeg har svært ved at forstå logikken i det budskab, men jeg sætter pris på, at der er ærlighed omkring det.

Det virker dog for mig, som om Eivind Kolding har misforstået Danske Kreds’ og tillidsmandssystemets virke, når han hævder, at 90 procent af indsatsen bliver brugt på de 10 procent af medarbejderne, der skal forlade banken. Sådan hænger det ikke sammen.

Danske Kreds bruger store ressourcer på at skabe en overenskomst, der sikrer gode arbejdsvilkår for medlemmerne, og vi rådgiver og behandler sager for de medlemmer, der stadig er ansat. Danske Kreds og Finansforbundet udbyder kurser og arrangementer, som udvikler medlemmerne til at gå fremtidens udfordringer i møde, og vi arbejder for at sikre et kompetent tillidsmandskorps, som gør arbejdslivet trygt og sikkert for medlemmerne.

Men når vi bliver orienteret om afskedigelsesrunder, reagerer vi naturligvis. Det er vores opgave som fagforening. Vi gør altid en stor indsats, når medlemmer bliver opsagt og i særdeleshed, når mange bliver opsagt på samme tid.

Vi ønsker, at vores medlemmer har de bedst mulige forhold, mens de er ansat i koncernen. Når koncernen beslutter, at de ikke længere skal være ansat i Danske Bank, er det vigtigt for os, at de bliver sendt ud af døren på en ordentlig måde.

Men de planer, vi ikke kender, kan vi af gode grunde ikke reagere ud fra.  Derfor opfordrer vi koncernens ledelse til at involvere det faglige system i højere grad og få en frugtbar dialog om, hvordan vi kan arbejde bedst muligt for medarbejderne i forhold til fremtidens planer.

Eivind Kolding mener, at det store fokus skal være på de 90 procent af medarbejderne, der skal blive i banken. Og jeg er enig i, at fokus også skal være på dem. De 90 procent har det nemlig også svært. For ingen ved, hvem de 10 procent, der skal ud af koncernen, er, og derfor er der ikke kun usikkerhed hos 10 procent, men hos 100 procent af medarbejderne.

Det er ikke nemt at blive afskediget, og i den situation har man brug for sin tillidsmand og fagforeningen, men det har man så sandelig også, når man ikke er opsagt. Danske Kreds og Finansforbundet har ikke fokus på de 10 procent eller de 90 procent, men 100 procent af medlemmerne. Vi er der i alle scenarier. Men vi kan være der endnu bedre, hvis vi får indsigt i koncernens fremtidsplaner.