Assurandør Kredsen

Assurandør Kredsen er faglig organisation for assurandører i Danmark og en sammenslutning af 15 faglige foreninger af assurandører i selskaberne Codan, Købstædernes Forsikring, Danica Pension, SEB Pension, If, Aros, Nordea Liv Pension, Thisted Forsikring, Topdanmark, Tryg, Sønderjysk Forsikring, Gjensidige, Alm. Brand, PFA og Lokal Forsikring. Vi organiserer også assurandører, der er ansat i andre selskaber, i Landsforeningen af enkeltmedlemmer.