Om Assurandør Kredsen

Assurandør Kredsen er assurandørernes organisation. Vi er tilsluttet Finansforbundet, som organiserer ansatte på det finansielle område.

​Kredsen repræsenterer 15 assurandørforeninger og Landsforeningen af enkeltmedlemmer i Assurandør Kredsen. Næsten alle professionelle assurandører er derigennem medlem af Assurandør Kredsen.

Se alle assurandørforeninger i Assurandør Kredsen

Assurandør Kredsen godkender dine vilkår

De enkelte assurandørforeninger forhandler selv de løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal gælde i deres selskab, og der er stor forskel mellem de enkelte selskabers overenskomster. Derfor udgør assurandører en gruppe, hvis løn- og arbejdsforhold er en del forskellig fra mange andre faggrupper på det private arbejdsmarked.

Aftalerne skal godkendes af Assurandør Kredsen/Finansforbundet, men kredsen lægger vægt på, at den enkelte forening selv bestemmer, hvilke lønsystemer man ønsker. Assurandør Kredsen skal sikre, at de indgåede aftaler opfylder visse minimumkrav, og at de ikke kan få en negativ betydning for forhandlingerne i andre selskaber.

De løn-, arbejds- og ansættelsesvilkår, du som assurandør har tiltrådt, er altså kommet i stand gennem aftaler mellem din assurandørforening og dit selskab – og vilkårene er godkendt af Assurandør Kredsen.

 

Politisk ansvarlige i Assurandør Kredsen

Repræsentanter i Finansforbundets udvalg

 • Finansforbundets hovedbestyrelse: Carsten Nielsen
 • Bæredygtighed & branche: Henrik Nielsen
 • Arbejdsliv & trivsel: Jørgen Lykke
 • Digitalisering og arbejdsplads: Mogens Edvard Pedersen
 • Kommunikation, branding & markedsføring: Carsten Nielsen (politisk ansvarlig) og Claus Nexø Jensen (deltager)
 • Work Life Investment: Lars Hjelmqvist
 • Lønrådet: Mogens Edvard Pedersen
 • Overenskomstudvalget: Carsten Nielsen

 

Politisk ansvarlige i arbejdsgrupper og projekter

 • Hjemmeside: Carsten Nielsen

 

Repræsentanter i Assurandør Kredsens interne udvalg

 • Forsikringsakademiet: Jørgen Lykke (ansvarlig) – Carsten Nielsen (deltager)
 • Forhandlinger i kredsen: Formandskabet
 • Økonomi: Mogens Edvard Pedersen
 • Forsikringsforbundet: Carsten Nielsen & Jørgen Lykke
 • Finanstilsynets udvalg vedr. IDD: Jørgen Lykke
 • 3-kløveret: Carsten Nielsen