20-03-2013 |  Af Carsten Nielsen

Assurandører og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet kunne sagtens være bedre i vores branche. Alt for mange kolleger har stressrelaterede symptomer eller - endnu værre - er sygemeldte med stress.

Det er ikke acceptabelt, at man bliver syg af at passe sit arbejde.
Vi vil derfor have sat arbejdsmiljøet på den lokale dagsorden, dér hvor skoen trykker.
 
Vi har netop igangsat en medlemsundersøgelse, hvor vi forsøger at afdække arbejdsforholdene i de enkelte selskaber. Undersøgelsen bør være sendt ud til jer, af den lokale assurandørforening.
 
Det er mit håb, at I alle vil deltage i undersøgelsen, så resultatet vil kunne anvendes af jeres forening i den fremadrettede lokale dialog med selskabet.