25-06-2014 |  Af Berit Villadsen bv@finansforbundet.dk

Assurandørers stress skal tages alvorligt

Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen undrer sig over FA’s reaktion på et dårligt og stressfyldt arbejdsmiljø blandt assurandørerne. ”Det virker som om, at man i FA vil have lig på bordet, før man vil gøre noget,”, siger Carsten Nielsen og indbyder FA til en dialog om trivslen blandt assurandører.

​Helbredstruende stress skal tages alvorligt. Det er reaktionen fra Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen efter FA i en artikel har kritiseret den seneste trivselsundersøgelse fra april 2014 blandt 180 assurandører i Finansforbundet, der blandt andet konkluderer, at mere end to ud af fem assurandører har stress-symptomer, der kan være helbredstruende.

FA kalder det en påstand, der ikke er belæg for, og fremfører, at assurandørers sygefravær er højere end gennemsnittet i forsikring, men at FA’s sygefraværsstatistik i perioden 2010-2012 ikke giver belæg, for at der er tale om helbredstruende stress. Se FA's artikel her.

”Jeg synes, det er trist, at FA kun vil forholde sig til stress, når folk er blevet syge. Det er en meget kedelig tilgang til trivsel og stress, at man er ligeglad med, at folk føler sig så stresset, at det påvirker deres helbred. Vores trivselsundersøgelser viser, at folk er ved at blive syge, og det synes jeg, de burde tage mere seriøst, i stedet for at tale om, hvor mange syge assurandører der allerede er. Det virker som om, at man i FA vil have lig på bordet, før man vil gøre noget,” siger Carsten Nielsen, formand for Assurandør Kredsen i Finansforbundet til Nyhedsbrevet Finans.

Finansforbundets trivselsundersøgelse fra april 2014 viser, at 42 procent af 180 adspurgte assurandører føler sig ret meget eller virkelig meget stresset, hvilket kan oversættes til, at de befinder sig i den røde zone og på sigt kan være truet på deres helbred.

Undersøgelsen følger op på en trivselsundersøgelse, som Assurandør Kredsen foretog i 2013 blandt 1.100 assurandører, der viste, at 34 procent lå i den røde zone. FA’s kritik af undersøgelsen fra 2014 går på, at 180 assurandørers svar ikke er repræsentativt. At Assurandør Kredsens tidligere undersøgelse blandt 1.100 medlemmer viste samme dårlige trivsel, forholder FA sig ikke til.

Derudover påpeger FA, at helbredstruende stress ikke kan dokumenteres ved at spørge ind til, om man føler sig stresset. FA efterspørger ”eventuelle helbredstruende eller helbredsskadelige effekter af arbejdet”. Carsten Nielsen undrer sig over kritikken, som han finder useriøs og arrogant.

”Jeg kunne godt tænke mig, at FA tog det her alvorligt og indbød os til en dialog på centralt plan, hvor vi sammen kunne finde ud af, hvad vi kunne gøre ved stressen. Når assurandørerne i vores trivselsundersøgelser svarer, at de får ondt i maven, føler de skal arbejde mere og mere og ligger om natten og spekulerer, om de nu også når det – så siger de jo, at bægret er ved at være fyldt. Og det er det, vi beder FA om at lytte til. Vi kunne godt tænke os, at FA fra central hånd sendte et signal, om man tog det seriøst, og at man vil sende en opsang til selskaberne lokalt om, at det her må I gøre noget ved. I Assurandør Kredsen er vi optaget af at, vi får taget snakken, før folk bliver syge. Det er bedre at gøre noget ved det nu, ikke om et år eller to, hvor der måske er 50, der er blevet syge eller har forladt jobbet”, siger Carsten Nielsen.


Bag om trivselsundersøgelserne:

1.100 af Assurandør Kredsens p.t 1.665 medlemmer deltog i 2013 en trivselsundersøgelse. 34 procent af dem, mere end hver tredje befandt sig i den røde zone, hvor de havde helbredstruende stresssymptomer. I april 2014 deltog 3.671 af Finansforbundets medlemmer i en trivselsundersøgelse. Undersøgelsen var repræsentativ og dækkede alle stillingskategorier blandt Finansforbundets medlemmer. 180 assurandører deltog i trivselsundersøgelsen. En særkørsel på svarene fra de 180 assurandører viste, at 42 procent af dem, altså mere end to ud af fem assurandører befandt sig i den røde zone, hvor de havde helbredstruende stresssymptomer.

På spørgsmålet: Med stress menes en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på problemer hele tiden. Føler du denne form for stress for tiden?
I 2013 og i 2014 svarede assurandørerne følgende:

 

Føler du denne form for stress for tiden?

 
Svarkategorier: 2013 2014*
Slet ikke 10 % 7 %
Kun lidt 27 % 24 %
Noget 29 % 28 %
Ret meget 25 % 27 %
Virkelig meget 9 % 15 %
*Tallene i tabellen summerer til 101 procent på grund af afrundinger