04-12-2013 |  Af Carsten Nielsen, formand Assurandør Kredsen

Arbejdet skal ikke gøre dig syg

Jeg har flere gange på denne plads givet udtryk for min bekymring over det dårlige arbejdsmiljø, assurandørerne arbejder under. Årsagerne til det dårlige arbejdsmiljø er mange.

​De meget høje produktionskrav er et af dem, men for mig at se er det ikke det væsentligste. Værre er det, at de ikke salgsrelaterede opgaver bliver flere og flere. Opgaver som assurandørerne føler sig ladt alene med, og som ikke ligger
naturligt for dem.

Læg hertil de stadigt mere omfattende kontrolsystemer, der er indført de senere år. Tænk på, hvor meget tid og energi der bliver brugt på disse kontrollerende foranstaltninger.

Tid og energi, der jo helt selvfølgeligt vil kunne anvendes bedre ude hos kunderne.
Husk nu på, kære selskaber, at en assurandør ikke er en kontormand. En
assurandør er en fantastisk dygtig ambassadør for det enkelte selskab. En ambassadør, der er 100 procent fokuseret på at tilføre så mange nye kunder til det pågældende selskab som muligt. Det er det, assurandørerne lever af, og det er det selskaberne og deres aktionærer lever af. Og begge parter vil selvfølgelig helst leve
så godt som muligt.

Jeg er derfor glad for, at man er begyndt at tage arbejdsmiljøproblemerne alvorligt
ude i de enkelte selskaber. Som det fremgår andet steds i bladet, tager man
bolden op og signalerer, at man er villige til at gøre noget ved problemet. Hvis ikke der gøres noget ved det nu, er jeg alvorligt bange for mange af jer medlemmers helbred i de kommende år.

Kravene bliver ikke mindre, det ligger nok fast. Men vi kan sammen
med selskaberne sætte os ned og definere alle de steder, vi kan forbedre vores arbejdsmiljø.

Min opfordring til de enkelte foreningers bestyrelser er derfor, at dér, hvor I endnu ikke har fået taget fat om nældens rod, så se at få det gjort! Det er jeres medlemmers helbred, der er på spil.

Vi holder i Assurandør Kredsen øje med udviklingen. Der er ingen, der skal
blive syge af at passe deres arbejde