Løn, ferietillæg og udbetaling af ferie

Del siden:

Løn, ferietillæg og udbetaling af ferie

  Hvad får du i løn under ferie? Kan du vælge at få penge i stedet for at holde ferie? Hvor meget ferietillæg har du ret til? Hvad sker der med din ferie, når du skifter job? Læs om dine rettigheder her…

  Du får din sædvanlige løn under ferie

  Du har krav på sædvanlig løn under ferie, når ferien er optjent i virksomheden.

  Efter elevtiden får elever får aktuel løn under ferie

  Hvis du er ansat i en finansiel virksomhed efter elevtiden, skal du have aktuel løn for de feriedage, du har optjent som elev. Det gælder, også selvom du var elev i en anden virksomhed, end der hvor du nu arbejder.

  Hvis du f.eks. har gennemgået din finansielle uddannelse i Danske Bank og skifter til Nykredit efter elevtidens udløb, skal Nykredit i din ferie aflønne dig med den løn, du har, når du holder ferie.

  Deltidsansatte får deres normale løn under ferie

  Betalingsmæssigt er der ingen ændring, idet du modtager den normale månedsløn, som i de øvrige måneder.

  Nye lønforhold kan påvirke løn under ferie

  Som udgangspunkt har du ret til din sædvanlige faste løn under ferien.

  Der er dog en regel om, at hvis din arbejdstid og dermed din løn ændrer sig væsentligt fra optjeningsår til ferieår, skal du have justeret den løn, du får under ferie.

  Hvis din arbejdstid er ændret med 20% eller mindre, vil du få din aktuelle løn under ferie. Dette gælder uanset, om du er gået op eller ned i tid, siden du optjente retten til at få løn under ferie.

  Hvis din arbejdstid er ændret med mere end 20%, skal din løn under ferie derimod reguleres forholdsmæssigt (FL § 23, stk. 3). Ved en 37 timers arbejdsuge er det en væsentlig ændring, når du går ned med mere end 7,4 timer til under 29,6 timer pr. uge.

  Du kan vælge at få feriegodtgørelse i stedet for løn

  Du kan vælge at holde ferie med feriegodtgørelse i stedet for med løn. Der udbetales da 12% af den ferieberettigede løn i optjeningsåret, når ferien skal holdes. Dertil kommer det særlige ferietillæg, som er overenskomstmæssigt aftalt.

  Hvis du er på deltid og/eller har meget overarbejde, kan du overveje at kræve feriegodtgørelse i stedet for løn under ferien.  Du skal være opmærksom på, at du vil miste værdien af eventuelle trinstigninger og overenskomstmæssigt aftalte stigninger i lønnen, når ferien skal holdes, hvis du vælger at få feriegodtgørelse i stedet for løn.

  Hvis du vil holde ferie med feriegodtgørelse, skal du meddele virksomheden det, inden optjeningsåret begynder.

  Der kan være både fordele og ulemper ved det, så vi anbefaler, at du vender spørgsmålet med kredsen eller Finansforbundet, inden du beslutter dig.

  Den ferieberettigede løn

  Din arbejdsgiver skal efter ferieloven (ifølge FL § 26) beregne feriegodtgørelse og ferietillæg af din feriebettigede løn, som udgør ethvert indkomstskattepligtigt lønbeløb: 

  • din personlige bruttoløn
  • eget bidrag til pensionsordning
  • eventuel præstationsløn
  • mer- og overarbejdsbetaling
  • provision

  Før man udregner den ferieberettigede løn, skal du fratrække den løn, som er udbetalt under ferien samt det kontante ferietillæg, hvis det er regnet med i bruttolønnen. På samme måde udregner man det kontante ferietillæg.

  Ferie med dagpenge efter ledighed eller orlov

  Hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, har du muligvis ret til feriedagpenge (dagpenge under ferien) fra din a-kasse, hvis du var ledig eller studerende i optjeningsåret, og derfor ikke har optjent ferie med løn eller feriegodtgørelse. Spørg din a-kasse.

  Særligt ferietillæg

  Ferietillæg er et tillæg, som din arbejdsgiver skal betale for at kompensere for, at du ikke modtager fulde 12,5% af lønnen, når du får løn under ferie. Ferietillæg skal ifølge ferieloven udgøre 1% af bruttolønnen i det foregående optjeningsår, dog ikke af løn under ferie eller af tidligere ferietillæg.

  Er du ansat under standardoverenskomsten, er ferietillægget forhøjet til 3,25%, og det beregnes af bruttolønnen fratrukket udbetalt særlig ferietillæg.

  Du vil få tillægget udbetalt hvert år den 1. maj.

  Ved fratræden gælder der særlige regler. Hvis du fratræder i perioden:

  • 1. januar til 30. april: Du får udbetalt særligt ferietillæg for såvel sidste optjeningsår som indeværende optjeningsår frem til din fratræden på 2,25%.

  • fra 1. maj til 31. december: Dit særlige ferietillæg for sidste optjeningsår er allerede udbetalt med din majløn.

  For indeværende optjeningsår får du et særligt ferietillæg på 2,25%. Derudover får du 12,5 % i almindelig feriegodtgørelse, som du får på et feriekort. Endelig får du et feriekort med feriegodtgørelse for sidste optjeningsår på 11,5%. Årsagen til, at du kun får 11,5 % er, at arbejdsgiver kan modregne den ene procent i ferietillæg, du har krav på efter ferieloven.

  Penge i stedet for ferie/Udbetaling af ferie

  Ifølge overenskomsterne kan du aftale med din arbejdsgiver at få udbetalt løn i stedet for ferie ud over 20 dage, du ikke har afholdt. Det vil sige, at du kan veksle henholdsvis 5. ferieuge og 6. ferieuge til penge.

  • Udbetaling af beløb under 1500 kr.
   Hvis det beløb, du har tilbage, når ferieåret er udløbet, højst er 1.500 kr. efter skat, vil du i visse tilfælde kunne få dine feriepenge udbetalt automatisk. Det kræver, at de 1.500 kr. stammer fra ferie, du enten har optjent i et ophørt ansættelsesforhold, eller at ferien er fra den 5. eller 6. ferieuge.
   I givet fald skal du have beløbet udbetalt senest den 15. juni, efter ferieåret er udløbet.

  • Udbetaling af beløb over 1.500 kr.
   Du kan få beløb over 1.500 kr. udbetalt, hvis:
   • de resterende feriepenge udgør mindre end 3.000 kr., og du har holdt ferien i et ansættelsesforhold, eller

   • de resterende feriepenge stammer fra den 5. eller 6. ferieuge (uanset beløbets størrelse), eller

   • de resterende feriepenge stammer fra et ansættelsesforhold, som er ophørt senest den 30. april (uanset beløbets størrelse).

  For at få feriepengene udbetalt, skal du bruge en blanket, som du kan finde på borger.dk. Blanketten skal være fremme hos Feriekonto eller Feriekortudstederen senest den 30. september, da du ellers mister retten til at få pengene udbetalt.

  Ferie når du skifter job

  Selvom du fratræder, bevarer du din ret til betalt ferie. Din arbejdsgiver skal så beregne, hvor meget du har optjent i feriegodtgørelse, og hvor stort et ferietillæg du har krav på.

  Feriegodtgørelsen overføres som hovedregel til en feriekortordning, mens du får ferietillægget udbetalt kontant. Du får også udbetalt overført ferie, du ikke har afholdt.

  Ønsker du at afholde ferien i umiddelbar forlængelse af ansættelsesforholdets ophør, er det muligt at få udbetalt feriegodtgørelsen direkte fra arbejdsgiveren. Du har dog udelukkende krav på dette, hvis din feriegodtgørelse skulle have været indbetalt til FerieKonto. Er du omfattet af en feriekortordning, kan feriegodtgørelsen udbetales efter aftale med arbejdsgiveren.

  Når din arbejdsgiver har indbetalt dine feriepenge til enten feriekortordningen eller FerieKonto, og når det ferieår nærmer sig, hvor du skal have pengene udbetalt, modtager du automatisk en opgørelse over beløbet og antal feriedage.

  Er du i arbejde, skal du selv udfylde feriekortet med antal planlagte feriedage, underskrive det og derefter sende det til feriekortordningen. Din arbejdsgiver skal ikke underskrive.

  Er du ledig og får penge fra din a-kasse på ferietidspunktet, er det a-kassen, der skal underskrive dit feriebevis eller feriekort.

  Er du ledig og modtager ydelser fra kommunen, er det din bopælskommune, der skal underskrive dit feriebevis.
  Holder du ikke alle feriedage på en gang, får du udstedt et nyt feriebevis, som du skal bruge næste gang, du holder ferie.

  Frist for indbetaling af feriepenge / forældelse

  Din arbejdsgiver skal indbetale feriepenge til feriekortordningen eller FerieKonto senest den 7. i den 2. måned efter din fratrædelse.

  Hvis du fratræder, og din tidligere arbejdsgiver ikke indbetaler feriegodtgørelse til tiden, skal du sørge for at rejse et krav på feriegodtgørelsen over for arbejdsgiveren. Kontakt Finansforbundet, hvis du opdager, at der ikke er betalt feriegodtgørelse i forbindelse med, at du er fratrådt.

  Forældelsesfrister

  For ferie optjent i 2009 eller senere:
  Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg forældes, hvis du ikke rejser det over for arbejdsgiveren senest 3 år efter ferieårets udløb. Det vil sige, at ferie optjent i 2009 (som skulle anvendes i ferieåret 2010/2011) først forældes ved ferieårets udløb i 2014.

  Man afbryder forældelsen ved, at:

  • rette henvendelse til feriefonden/Feriekonto inden 3 år efter ferieårets udløb, hvis man har holdt ferien uden at få feriepengene udbetalt.

  • rette henvendelse til Pensionsstyrelsen, hvis man har haft en feriehindring i ferieåret.

  • rette henvendelse til arbejdsgiveren (indenfor den finansielle sektor Finanssektorens Arbejdsgiverforening), hvis feriepengene ikke er indbetalt til feriefonden. Efterkommer arbejdsgiveren ikke kravet skal man - stadig inden 3 år efter ferieårets udløb - søge kravet gennemført ved retssag, fagretlig behandling, politianmeldelse, indgivelse af konkursbegæring eller ved skriftlig henvendelse til Pensionsstyrelsen.

  For ferie optjent før 2009 :
  Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg forældes, hvis du ikke rejser det over for arbejdsgiveren senest den 30. september efter ferieårets udløb. Forældelsesfristen afbrydes som ved feriegodtgørelse optjent i 2009 eller senere.

  Kontakt os hvis du er i tvivl

  Rådgivning

  Tlf: 32 66 13 30

  ANDRE EMNER

  Alle

  Medlemsinformation

  8/9/2014

  Månedens tip

  Tror du, at du har fundet drømmejobbet, er det vigtigt, at du ikke bliver overrasket over, hvad du har skrevet under på! Som medlem af Finansforbundet har du mulighed for at få gennemgået din ansættelseskontrakt.

  • 25

  Artikler fra Fagligt nyt

  16/5/2013

  Maj-nyt om arbejdsmarkedet

  Fagforeningerne i Europa taber mange medlemmer især i det sydlige og østlige Europa. Læs også om, at det offentlige fyrer mange tillidsfolk, og om at mange seniorer ifølge en undersøgelse af DJØF vil forlade arbejdsmarkedet på grund af psykisk nedslidning.

  Det juridiske hjørne

  18/4/2013

  Værd at vide om ferieregler

  Det er endelig blevet forår, og sommeren står og venter uden for døren. Med sommer følger ferie (og forhåbentlig dejligt vejr), og det afføder som regel en del spørgsmål og overvejelser for vores medlemmer. Nogle af disse vil jeg forsøge at imødekomme i det følgende.

  • 2
  • 9

  Artikler fra Fagligt nyt

  21/3/2013

  Marts-nyt fra forbundet

  Læs her om stemmeprocenten i forbundets OK-medlemsundersøgelse, om hvor og hvornår næste landsmøde holdes, og om dine rettigheder i forhgold til at tage dig af dine skolebørn, hvis lærerne lockoutes.

  • 4